Reglementări naționale și internaționale privind depistarea fraudelor alimentare

  • Durată: 24 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică: Reglementări naționale și internaționale privind depistarea fraudelor alimentare.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Ș.l. dr. ing. Cezar – Ionuț BICHESCU
C4.2 Explicarea și interpretarea unor situații diferite de proiectare, pe plan aplicativ sau virtual al situației proiectate, și conducerea proceselor în condițiile realizării unor produse alimentare sigure.