Protecția datelor cu caracter personal

 • Durată: 180 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
TEMATICĂ:
 1. Noțiuni introductive cu privire la domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 2. Drepturile și obligațiile organizației în prelucrarea datelor cu caracter personal. Instrumente de informare;
 3. Drepturile și obligațiile persoanelor implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal. Instrumente de informare;
 4. Identificarea instrumentelor de monitorizare a modului în care organizația respectă prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal, organizarea și utilizarea acestora în cadrul organizației;
 5. Sfera activităților aferente asistenței de specialitate acordate de responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal. Elaborarea planului de lucru al responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal;
 6. Relația cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Instrumente și situații specifice;
 7. Aspecte specifice cu privire la rolul și activitatea responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal;
 8. Managementul riscului și securitatea informației.
 • Detalii curs
 • Competențe
Coordonator curs: Prof. univ. dr. ing. dr. ec. Silvius STANCIU
C6.2 Explicarea conceptelor şi metodelor privind utilizarea bazelor de date, informații şi cunoștințe în procesul managerial; C6.3 Aplicarea de metode, tehnici şi proceduri pentru utilizarea bazelor de date, informații şi cunoștințe în procesul managerial; C6.4 Selectarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor pentru utilizarea bazelor de date, informații şi cunoștințe în procesul managerial