Protecția datelor cu caracter personal

  • Durată: 60 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
TEMATICĂ:
  1. Cadrul normativ național și european în materia protecției datelor cu caracter personal.
  2. Regulamentului general privind protecția datelor.
  3. Regimul sancționator al nerespectării normativelor privind protecția datelor cu caracter personal.
  4. Rolul și atribuțiile responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator curs: Prof. univ. dr. ing. dr. ec. Silvius STANCIU
C6.4 Selectarea metodelor, tehnicilor și procedurilor pentru utilizarea bazelor de date, informații și cunoștințe în procesul managerial