Proiectarea și administrarea site-urilor web

 • Durată: 60 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.

TEMATICĂ

 1. Proiectarea și realizarea paginilor Web statice
 2. Proiectarea și realizarea paginilor Web dinamice
 3. Utilitare specializate pentru realizarea site-urilor Web
 4. Publicarea și întreținerea site-urilor.
 
Perioadele de desfășurare se stabilesc în funcție de solicitări și întrunirea numărului necesar formării unei grupe.
 • Detalii curs
 • Competențe
 • Coordonator program: Ș. l. dr ing. Elena ANTON
 • Relaţii suplimentare la datele de contact:
  Tel. +40 336 130 142
  Fax +40 236 468 061
 • C2.3- Construirea unor component hardware, software și de comunicații folosind metode de proiectare, limbaje, algoritmi, structure de date, protocoale și tehnologii;
 • C5.5- Realizarea unui proiect incluzând identificarea și analiza problemei, proiectarea, dezvoltarea și demonstrând o înțelegere a nevoii de calitate;
 • CT1- Comportarea onorabilă responsabilă, etică, în spiritual legii pentru a asigura reputația profesiei.