Proiectarea și administrarea rețelelor de calculatoare

 • Durată: 60 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.

TEMATICĂ

 1. Arhitectura calculatoarelor
 2. Rețele de calculatoare
 3. Proiectarea și instalarea rețelelor
 4. Securitatea rețelelor
 
Perioadele de desfășurare se stabilesc în funcție de solicitări și întrunirea numărului necesar formării unei grupe.
 • Detalii curs
 • Competențe
 • Coordonator program: Ș. l. dr ing. Elena ANTON
 • Relaţii suplimentare la datele de contact:
  Tel. +40 336 130 142
  Fax +40 236 468 061
 • C2.3- Construirea unor component hardware, software și de comunicații folosind metode de proiectare, limbaje, algoritmi, structure de date, protocoale și tehnologii;
 • C5.4- Utilizarea adecvată a standardelor de calitate, siguranţă şi securitate în prelucrarea informaţiilor;
 • CT1- Comportarea onorabilă responsabilă, etică, în spiritual legii pentru a asigura reputația profesiei.