Proceduri notariale și acte de stare civilă

  • Durată: 20 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică: Proceduri notariale și acte de stare civilă.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Prof. univ. dr. Florin TUDOR
C6.2. Explicarea și interpretarea modului în care fenomenul juridic se intersectează cu situațiile de fapt (modul în care o situație de fapt dobândește semnificații în plan juridic); CT.1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient și responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului.