Prelucrarea computerizată a imaginii. Tehnici avansate de grafică pe calculator

 • Durată: 60 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.

TEMATICĂ

 1. Prelucrarea imaginilor Bitmap
 2. Prelucrarea imaginilor vectoriale
 3. Utilitare specializate pentru prelucrarea imaginilor Bitmap
 4. Utilitare spcializate pentru prelucrarea imaginilor vectorial
 
Perioadele de desfășurare se stabilesc în funcție de solicitări și întrunirea numărului necesar formării unei grupe.
 • Detalii curs
 • Competențe
 • Coordonator program: Ș. l. dr ing. Elena ANTON
 • Relaţii suplimentare la datele de contact:
  Tel. +40 336 130 142
  Fax +40 236 468 061
 • C3.3 Aplicarea tiparelor de soluții cu ajutorul uneltelor și metodelor inginerești;
 • C5.4 Utilizarea adecvată a standardelor de calitate, siguranţă şi securitate în prelucrarea informaţiilor;
 • CT1- Comportarea onorabilă responsabilă, etică, în spiritual legii pentru a asigura reputația profesiei.