Pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice pentru electricieni gradul IVa

 • Durată: 20 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.

TEMATICĂ

Conţinutul cursurilor acoperă integral tematica recomandată de ANRE:
 1. Electrotehnică
 2. Legislație în domeniul energiei electrice
 3. Norme tehnice în domeniul energiei electrice
Planul de învățământ are discipline și număr de ore impuse de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.
Perioadele de desfășurare se stabilesc în funcție de solicitări și întrunirea numărului necesar formării unei grupe.
 • Detalii curs
 • Coordonator program: Ş. l. dr ing. Gelu GURGUIATU
 • Relaţii suplimentare la datele de contact:
  Tel. +40 336 130 142
  Fax +40 236 468 061