Pregătire teoretică în domeniul gazelor naturale pentru instalatori autorizați PGIU, PGNC, PGD, PGT,EGIU, EGNC, EGD, EGT

  • Durată: 30 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  1. Legislație specifică în domeniul gazelor naturale;
  2. Reglementări tehnice în domeniul gazelor naturale;
  3. Studii de caz.
  • Detalii curs
Coordonator program: Prof. dr. ing. Viorel POPA