Predarea-învățarea integrată a conținutului și a limbii române ca limbă străină în cadrul disciplinelor socio-umane

  • Durată: 120 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  1. Formarea competențelor de comunicare în limba română ca limbă străină;
  2. Instrumente de predare-învățare integrată a conținutului și a limbii române;
  3. Instrumente informatice și de comunicare pentru predarea integrată;
  4. Predarea disciplinelor socio-umane în limba română.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Conf. univ. dr. Gina Aurora NECULA
CT1 Recunoașterea și respectul diversității și multiculturalităţii; CT2 Relaționarea în echipă; comunicarea interpersonală și asumarea rolurilor specifice.