Politici publice

  • Durată: 20 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică: Reforma politicilor publice din România.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Prof. univ. dr. Florin TUDOR
C4.5. Realizarea de diagnostice globale sau locale, de politici şi strategii ale organizării şi funcţionării sistemului administraţiei publice; CT1 Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient și responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea  principiilor etice și a deontologiei profesionale.