Păstrarea și conservarea patrimoniului muzeal

  • Durată: 40 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  1. Muzeologie generală;
  2. Noțiuni de legislație națională și internațională;
  3. Aspecte deontologice în activitatea restauratorilor;
  4. Rolul investigațiilor fizico-chimice și biologice în activitatea de restaurare.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Prof. univ. dr. Arthur TULUȘ
C5.1 Utilizarea cunoștințelor de bază ale cel puțin unei alte științe sociale sau umaniste sau ale unei discipline de graniță între istorie și alte științe.