Obținerea, protejarea și comercializarea drepturilor de proprietate industrială

  • Durată: 24 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică: Aspecte practice în domeniul proprietății industriale.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Prof. univ. dr. Florin TUDOR
C3.2. Explicarea și interpretarea normelor juridice naționale, a celor europene și a prevederilor internaționale prin utilizarea cunoștințelor însușite.