Metode și tehnici de reducere a impactului asupra mediului a deșeurilor din industria vinificației

  • Durată: 24 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică: Metode și tehnici de reducere a impactului asupra mediului a deșeurilor din industria vinificației.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program:  Ș.l. dr. ing. Cezar – Ionuț BICHESCU
C6.2 Explicarea și interpretarea conceptelor, metodelor și modelelor inginerești pentru valorificarea deșeurilor si subproduselor din industria alimentară, explicarea și interpretarea impactului de mediu și poziționarea corectă a tehnologiilor de valorificare integrală a materiilor prime agro-alimentare.