Metode de valorificare a subproduselor din vinificație

  • Durată: 24 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:  Metode de valorificare a subproduselor din vinificație.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Ș.l. dr. ing. Cezar – Ionuț BICHESCU
C6.1 Descrierea și utilizarea conceptului global de protecție a mediului și utilizarea tuturor tehnologiilor de valorificare a subproduselor și deșeurilor din industria alimentară în condițiile respectării integrale a acestui concept.