Matematică

 • Perioadă estimată: 2018-10-01;
 • Durată: 560 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 1. Algebră liniară;
 2. Analiză matematică;
 3. Geometrie sintetică în plan;
 4. Logică matematică;
 5. Algebră;
 6. Analiză matematică;
 7. Geometrie sintetică în spațiu;
 8. Bazele informaticii;
 9. Analiză matematică;
 10. Geometrie analitică;
 11. Elemente de aritmetică și teoria numerelor;
 12. Elemente de combinatorică și teoria grafurilor;
 13. Probabilități și statistică matematică;
 14. Metodica predării matematicii;
 15. Aplicații ale matematicii în științele naturii;
 16. Bazele informaticii;
 17. Elaborare lucrare de absolvire
Cod RNCIS: L10101001010
 • Detalii curs
 • Competențe
 • C1.1 -Identificarea noțiunilor, descrierea teoriilor şi utilizarea limbajului specific;
 • C1.2 -Explicarea şi interpretarea corectă a conceptelor matematice, folosind limbajul specific;
 • C2.1 -Identificarea noțiunilor de bază utilizate în descrierea unor fenomene şi procese;
 • C2.2-Interpretarea rezultatelor prelucrării datelor;
 • C3.1 -Identificarea noțiunilor de bază folosite în construcția şi specificarea algoritmilor;
 • C3.2- Interpretarea datelor şi explicarea etapelor care intervin în probleme rezolvabile prin algoritmi;
 • CT1 -Aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi eficientă, manifestarea unor atitudini responsabile față de domeniul ştiințific şi didactic, pentru valorificarea optimă şi creativă a propriului potențial în situații specifice, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională.