Marketingul unităților de cercetare științifică

  • Durată: 45 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
TEMATICĂ:
  1. Prospectarea nevoilor de cercetare;
  2. Strategii de promovare a rezultatelor cercetării;
  3. Tehnici de vânzare a rezultatelor cercetării;
  4. Marketing online în domeniul cercetării ;
  5. Tehnici de transfer de tehnologie și informații.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Prof. univ. dr. ec. Adrian MICU
C 6.3 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru organizarea activităților de marketing.