Marketingul și valorificarea competențelor profesionale

  • Durată: 24 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică: Tehnici de valorificare a competențelor profesionale
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Prof. univ. dr. ing. dr. ec. Silvius STANCIU
C6.3 Aplicarea principiilor și metodelor de bază pentru organizarea activităților de marketing