MARKETINGUL SERVICIILOR EDUCAȚIONALE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR

  • Durată: 45 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
TEMATICĂ:
  1. Marketing universitar;
  2. Identitate și imagine universitară;
  3. Comunicare instituțională în învățământul superior;
  4. Strategii de promovare a serviciilor educaționale;
  5. Tehnici de vânzare a serviciilor educaționale.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator curs: Prof. univ. dr. ec. Nicoleta CRISTACHE
C 4.5 Proiectarea programelor de marketing