Marketing – management (în limba engleză)

 • Durată: 42 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.

TEMATICĂ

 1.  Marketing-management.
Perioadele de desfășurare se stabilesc în funcție de solicitări și întrunirea numărului necesar formării unei grupe.
 
 • Detalii curs
 • Competențe
 • Coordonator program: Lector univ. dr. Angela - Eliza MICU
 • Relaţii suplimentare la datele de contact:
  Tel. +40 336 130 142
  Fax +40 236 468 061

Competențe vizate:

 • C4.5 Proiectarea programelor de marketing
 • C2.3 Aplicarea de metode, tehnici și instrumente manageriale de elaborare, implementare, monitorizare și revizuire a strategiilor și politicilor organizației