Manageri energetici pentru localități

 • Durată: 90 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
Mod de desfășurare: 60 ore la distanță (ID); 30 ore întâlniri directe (IF).

TEMATICĂ

Conținutul cursului acoperă integral tematica recomandată în conformitate cu actul legislativ Regulamentul de atestare manageri" aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de reglementare în Domeniul Energiei prin Decizia 2794/17.12.2014 și publicat în Monitorul Oficial nr.25/13.01.2015 partea I bis 2014:
 1. Legislație în domeniul energeticii urbane;
 2. Bazele managementului energetic;
 3. Consumuri energetice într-un contur urban. Eficientizarea consumurilor energetice;
 4. Surse de producere a energiei (termice și/sau electrice) - combustibil convențional, într-un contur urban. Soluții de creștere a eficienței energetice;
 5. Surse alternative de energie într-un contur urban;
 6. Sisteme de alimentare cu energie și utilități. Soluții de creștere a eficienței energetice;
 7. Elaborarea programelor de eficiență energetică într-un contur urban;
 8. Surse de finanțare a programelor de eficiență energetică;
 9. Relații contractuale în sectorul energetic urban;
 10. Elemente de dezvoltare durabilă urbană;
 11. Informare, comunicare și relaționare.
 • Detalii curs
 • Coordonator program: Ş. l. dr. ing. Ciprian Daniel BĂLĂNUȚĂ
 • Relaţii suplimentare la datele de contact:
  Tel. +40 336 130 142
  Fax +40 236 468 061
  Email: formare@ugal.ro