Manageri energetici din industrie

 • Durată: 90 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
Mod de desfășurare: 60 ore la distanță (ID); 30 ore întâlniri directe(IF).

TEMATICĂ

Conţinutul cursurilor acoperă integral tematica recomandată de ANRE:
 1. Legislație în domeniul eficienței energetice
 2. Bazele managementului energetic
 3. Utilizarea eficientă a energiei în industrie
 4. Utilizarea eficientă a energiei în clădiri industriale
 5. Surse de producere a energiei (termice și/sau electrice) – combustibil convențional. Soluții de creștere a eficienței energetice
 6. Surse alternative de energie
 7. Sisteme de alimentare cu energie termică și electrică . Soluții de creștere a eficienței energetice
 8. Rețele electrice inteligente
 9. Elaborarea programelor de eficientă energetică – PEE
 10. Surse de finanțare a programelor de eficientă energetică
 11. Relații contractuale în sectorul energetic
Planul de învățământ are discipline și număr de ore impuse de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - Departamentul pentru eficientă energetică prin Decizia nr. 2794/17.12.2014.
Perioadele de desfășurare se stabilesc în funcție de solicitări și întrunirea numărului necesar formării unei grupe.
 • Detalii curs
 • Coordonator program: Ş. l. dr ing. Gelu GURGUIATU
 • Relaţii suplimentare la datele de contact:
  Tel. +40 336 130 142
  Fax +40 236 468 061