Managementul unităților de sănătate publică

  • Durată: 48 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  1. Politici și strategii de marketing în unitățile sanitare;
  2. Managementul serviciilor de sănătate;
  3. Comunicare și etică în organizațiile sanitare.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Prof. univ. dr. Adrian MICU
C6.3 Aplicarea de metode, tehnici și proceduri pentru utilizarea bazelor de date, informații și cunoștințe în procesul managerial.