Managementul situațiilor de urgență

 • Durată: 126 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 1. Cadrul normativ național și comunitar în domeniul situațiilor de urgență;
 2. Evaluarea situațiilor de urgență;
 3. Managementul logistic al situațiilor de urgență;
 4. Managementul resurselor umane în situații de urgență;
 5. Metode de evaluare a riscului de incendiu;
 6. Securitatea și transportul materialelor și a personalului în situații de urgență;
 7. Implementarea sistemului de prevenire a situațiilor de urgență.
 • Detalii curs
 • Competențe
Coordonator program: Prof. dr. ing. ec. Elena MEREUȚĂ
 1. Domeniul de licenţă pe care se fundamentează programul de studii: Chimie
Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: Chimie Competențe: C2.4 Analiza critică a metodelor aplicate pentru determinarea compoziției, structurii şi a proprietăților fizico-chimice ale unor compuși chimici; CT1 Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient și responsabil cu respectarea legislației și deontologiei specifice domeniului sub asistență calificată.
 1. Domeniul de licență pe care se fundamentează programul de studii: Drept
Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: Drept Competențe: C3.5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislației românești și a celei europene și internaționale în vigoare.
 1. Domeniul de licență pe care se fundamentează programul de studii: Inginerie mecanică
Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: Inginerie mecanică Competențe: C6.5 Elaborarea unei strategii manageriale (proiect) utilizând principii şi metode de management.
 1. Domeniul de licență pe care se fundamentează programul de studii: Management
Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: Management Competențe: C3.3 Aplicarea principiilor și metodelor de bază pentru eficientizarea sistemului managerial și a subsistemelor sale.
 1. Domeniul de licență pe care se fundamentează programul de studii: Ingineria Mediului
Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: Ingineria și protecția mediului în industrie Competențe: C3.4 Evaluarea instalațiilor, în condiții de asistență calificată, utilizând documentația specifică calculului tehnologic.
 1. Domeniul de licență pe care se fundamentează programul de studii: Inginerie si management
Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: Inginerie economică industrială Competențe: C5.2 Explicarea și interpretarea conceptelor şi situațiilor privind gestiunea resurselor, asigurarea calității şi managementul proiectelor de investiții, proceselor şi sistemelor de producție.