Managementul și gestiunea documentelor

  • Durată: 24 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică: Managementul și gestiunea documentelor
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Prof. univ. dr. ing. dr. ec. Silvius STANCIU
C6.3 Aplicarea de metode, tehnici și proceduri pentru utilizarea bazelor de date, informații și cunoștințe în procesul managerial.