Managementul proiectelor

 • Durată: 72 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 1. Analiza competențelor instituționale a resurselor umane, financiare și materiale necesare derulării proiectelor;
 2. Identificarea surselor potențiale de finanțare și a condițiilor specifice din pachetele de informații;
 3. Scrierea și editarea cererii de finanțare;
 4. Audit intern, măsuri preventive și corective în derularea proiectelor;
 5. Controlul calității implementării proiectelor. Raportări tehnico financiare. Instrumente de lucru;
 6. Grupuri țintă instituționale si individuale. Definiție, structura, selecție, monitorizare;
 7. Obiective orizontale;
 8. Diseminare, comunicare.
 • Detalii curs
 • Competențe
Coordonator curs: Prof. dr. ing. dr. ec. habil. Silvius STANCIU
C4.2 Interpretarea fenomenelor, situaţiilor şi proceselor organizaţionale din perspectiva funcţiilor manageriale; C3.3 Aplicarea principiilor și metodelor de bază pentru eficientizarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale.