Managementul performanței în dezvoltarea carierei funcționarilor din administrația publică

  • Durată: 20 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică: Cariera funcționarilor din administrația publică.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Prof. univ. dr. Florin TUDOR
C5.3. Utilizarea instrumentelor și metodele moderne de management și managementul resurselor umane, în limitele codului de conduită a funcționarului public; C5.4. Utilizarea criteriilor și metodelor standard de evaluare a proceselor manageriale în administrația publică și a performanței funcționarilor publici; CT3: Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor și modalităților de formare și dezvoltare personală și profesională, în scopul inserției și adaptării la cerințele pieței muncii.