Managementul muzeelor

  • Durată: 30 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  1. Management cultural și politici culturale;
  2. Legislație specifică muzeelor;
  3. Cultură organizațională.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Prof. univ. dr. Nicoleta CRISTACHE
C6.3 Aplicarea de metode, tehnici și proceduri pentru utilizarea bazelor de date, informații și cunoștințe în procesul managerial.