Managementul instituțiilor publice

 • Durată: 150 ore de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 • Managementul instituțiilor publice;
 • Strategii și politici publice;
 • Drept administrativ comparat și instituții ale Uniunii Europene;
 • Comunicare în instituțiile publice;
 • Managementul proiectelor europene.
Recomandat pentru:
 • Funcţionarii publici care potrivit art.57 alin.7 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarului public doresc să participe la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere (primari, viceprimari, directori, şefi de servicii, etc) – condiţie obligatorie de înscriere la concurs;
 • Poliţiştilor şi cadrelor militare care doresc îndeplinirea condiţiei minime obligatorii pentru avansarea în funcţie (potrivit dispoziţiilor Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor);
 • Directori generali, directori direcţii, şefi de birou, auditori interni, controlori financiari preventivi, alţi specialişti în resurse umane, comunicare, achiziţii publice, financiar contabilitate, care sunt obligaţi de a participa la programe de formare profesională o dată la 2 sau 3 ani, potrivit dispoziţiilor art.194 din Codul muncii care prevede faptul că: “Angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii. Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională se suportă de către angajatori”.
 • Detalii curs
 • Competențe
Coordonator program: Prof. univ. dr. ec. habil. Nicoleta CRISTACHE
C4.5 Realizarea de studii/lucrări de previzionare, organizare, coordonare, antrenare și control - evaluare în organizații' C6.5 Realizarea de studii /lucrări de fundamentare a procesului managerial, utilizând baze de date, informații și cunoștințe; CT1 Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale.