Managementul financiar al instituțiilor publice

  • Durată: 20 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică: Managementul financiar al instituțiilor publice.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Prof. univ. dr. Florin TUDOR
C4.2. Întocmirea și administrarea bazelor de date, cu stăpânirea procedurilor și aplicațiilor software, în organizarea instituțională centrală și locală. C5.3 Aplicarea planurilor și bugetelor în cadrul entităților/organizațiilor private și publice.