Managementul comunicării şi relaţii publice

 • Durată: 280 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
TEMATICĂ:
 1. Managementul comunicării
 2. Imagine și relații publice
 3. Creație și producție publicitară
 4. Comunicare și relații publice interne
 5. Managementul situațiilor de criză
 6. Responsabilitate social corporatistă
 7. Managementul conflictelor
 8. Comunicare și dialog social
 9. Comunicare managerială
 10. Managementul relațiilor cu clienții, Relații publice on-line
Recomandat pentru:
 • Funcţionarii publici care potrivit art.57 alin.7 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarului public doresc să participe la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere (primari, viceprimari, directori, şefi de servicii, etc) – condiţie obligatorie de înscriere la concurs;
 • Poliţiştilor şi cadrelor militare care doresc îndeplinirea condiţiei minime obligatorii pentru avansarea în funcţie (potrivit dispoziţiilor Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor);
 • Directori generali, directori direcţii, şefi de birou, auditori interni, controlori financiari preventivi, alţi specialişti în resurse umane, comunicare, achiziţii publice, financiar contabilitate, care sunt obligaţi de a participa la programe de formare profesională o dată la 2 sau 3 ani, potrivit dispoziţiilor art.194 din Codul muncii care prevede faptul că: “Angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii. Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională se suportă de către angajatori”.
 • Detalii curs
Coordonator program: Prof. dr. ec. Cristache Nicoleta