Managementul carierei profesionale

  • Durată: 24 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică: Managementul carierei profesionale
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Prof. univ. dr. ing. dr. ec. Silvius STANCIU
C3.3 Aplicarea principiilor și metodelor de bază pentru eficientizarea sistemului managerial și a subsistemelor sale