Managementul administrației publice locale

  • Durată: 20 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică: Organizarea și funcționarea autorităților administrației publice locale.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Prof. univ. dr. Florin TUDOR
C4.1. Prezentarea logică a organizării sistemului administrație publice, cu definirea exactă a specificului instituțional și a interdependențelor organizaționale; CT1 Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient și responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea  principiilor etice și a deontologiei profesionale.