Management universitar

  • Durată: 196 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  1. Managementul instituțiilor de învățământ superior;
  2. Standarde de calitate în administrarea universităților;
  3. Managementul resurselor umane din învățământul superior;
  4. Reglementări legale în derularea programelor de studii din învățământul superior.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Prof. dr. ing. dr. ec. habil. Silvius STANCIU
C5.5 Dezvoltarea și implementarea de studii/lucrări privind procesul decizional în organizații; C6.5 Realizarea de studii/lucrări de fundamentare a procesului managerial utilizând baze de date, informații și cunoștințe; CT1 Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă.