Management operaţional în didactica specialitǎţii nivelul II

 • Durată: 96 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
TEMATICĂ
 1. Strategii operaționale în atletism
 2. Managementul unităților de învățatere în gimnastica acrobatică
 3. Calități și deptinderi motrice în didactica specialității
 4. Utilizarea calculatorului în didactica școlară
 5. Aprofundarea în didactica specialității
 6. Managementul competiției în ciclul primar
 7. Formarea elevilor pentru autocunoaștere și autoeducație
 8. Managementul evaluarii didactice – funcții și tehnici
 • Detalii curs
 • Competențe
Coordonator program: Lect. univ. dr. Claudiu MEREUŢǍ
 • C1.1 Identificarea şi utilizarea conceptelor, teoriilor şi a modelelor privind proiectarea şi planificarea în activităţile de educaţie fizică şi sport.
 • C4.2 Explicarea mecanismelor motricităţii generale şi a mijloacelor educaţiei fizice şi sportului
 • C5.2 Utilizarea metodelor proprii științelor înrudite pentru prelucrarea și interpretarearezultatelor
 • CT3 Operarea cu programe digitale, documentarea şi comunicarea într-o limbă de circulaţie internaţională