Lucrător social

 • Durată: (nivelul 2) 720 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
Cod N.C. 5139.2.2. Perioadele de desfășurare se stabilesc în funcție de solicitări și întrunirea numărului necesar formării unei grupe.
 • Detalii curs
 • Competențe
 • Atestat
 • Coordonator program: Lector univ. dr. George - Cristian SCHIN
 • Relaţii suplimentare la datele de contact:
  Tel. +40 336 130 142
  Fax +40 236 468 061

Competenţe generale la locul de muncă:

 • Menţinerea integrităţii şi siguranţei beneficiarilor
 • Planificarea activităţilor

Competenţe specifice:

 • Desfăşurarea activităţilor cuprinse în planul de intervenţie
 • Identificarea cauzelor de risc la nivelul comunităţii
 • Diminuarea situaţiilor de risc pentru beneficiar
 • Susţinerea beneficiarului în activităţile de maximizare a gradului de autonomie personal
 • Exersarea deprinderilor de viaţă independentă ale beneficiarului
 • Dezvoltarea abilităţilor sociale, emoţionale şi cognitive ale beneficiarului
 • Monitorizarea beneficiarului în activităţile de maximizare a gradului de autonomie socială.