Limba și literatura română

  • Dată începere curs: 01-10-2015;
  • Durată: 560 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  1. Fonetică și fonologie;
  2. Ortografie;
  3. Punctuație;
  4. Teoria literaturii;
  5. Lexicologie;
  6. Morfologie;
  7. Teoria literaturii;
  8. Folclor;
  9. Morfologie;
  10. Sintaxă;
  11. Literatură română. Genuri și specii literare;
  12. Semantică;
  13. Sintaxă;
  14. Stilistică;
  15. Literatură română. Genuri și specii literare;
  16. Retorică și argumentare;
Cod RNCIS: L50101002010
  • Detalii curs
  • Competențe
  • C1.1 Definirea conceptelor, identificarea şi exemplificarea limbajului specific lingvisticii generale, teoriei literare şi comparatisticii; cunoaşterea unor metode de analiză specifice studiului interdiscplinar al ştiinţelor umaniste;
  • C2.2 Interpretarea relaţiei dintre mesajul oral sau scris şi contextul său, explicarea tehnicilor argumentative şi de construcţie a mesajului în limba română şi în limba modernă;
  • C3.2 Explicarea si interpretarea realităţii lingvistice contemporane. Explicarea principalelor linii de evoluţie a limbii române, a diferenţelor dintre normă şi uz;
  • C3.3 Analiza sub aspect lingvistic a oricărui act de comunicare orală sau scrisă; utilizarea informaţiei teoretice în aplicaţii practice (predarea limbii române,monitorizarea şi optimizarea comunicării verbale etc.);
  • C4.2 Explicarea formelor de evoluţie a literaturii române (epoci, curente, genuri etc.) şi interpretarea fenomenului literar în context istoric şi cultural. Explicarea unor concepte cheie în înţelegerea literaturii român precum şi interpretarea textului folcloric.
  • CT1. Utilizarea componentelor domeniului limbă si literatură în deplină concordanţă cu etica profesională;
  • CT2. Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specific;
  • CT3. Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi profesională.