Limba și literatura română

 • Perioadă estimată: 2018-11-10;
 • Durată: 560 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 1. Fonetică și fonologie;
 2. Ortografie;
 3. Punctuație;
 4. Teoria literaturii;
 5. Lexicologie;
 6. Morfologie;
 7. Teoria literaturii;
 8. Folclor;
 9. Morfologie;
 10. Sintaxă;
 11. Literatură română. Genuri și specii literare;
 12. Semantică;
 13. Sintaxă;
 14. Stilistică;
 15. Literatură română. Genuri și specii literare;
 16. Retorică și argumentare;
 
 • Detalii curs
 • Competențe
 • C1.1 Definirea conceptelor, identificarea şi exemplificarea limbajului specific lingvisticii generale, teoriei literare şi comparatisticii; cunoaşterea unor metode de analiză specifice studiului interdiscplinar al ştiinţelor umaniste;
 • C2.2 Interpretarea relaţiei dintre mesajul oral sau scris şi contextul său, explicarea tehnicilor argumentative şi de construcţie a mesajului în limba română şi în limba modernă;
 • C3.2 Explicarea si interpretarea realităţii lingvistice contemporane. Explicarea principalelor linii de evoluţie a limbii române, a diferenţelor dintre normă şi uz;
 • C3.3 Analiza sub aspect lingvistic a oricărui act de comunicare orală sau scrisă; utilizarea informaţiei teoretice în aplicaţii practice (predarea limbii române,monitorizarea şi optimizarea comunicării verbale etc.);
 • C4.2 Explicarea formelor de evoluţie a literaturii române (epoci, curente, genuri etc.) şi interpretarea fenomenului literar în context istoric şi cultural. Explicarea unor concepte cheie în înţelegerea literaturii român precum şi interpretarea textului folcloric.
 • CT1. Utilizarea componentelor domeniului limbă si literatură în deplină concordanţă cu etica profesională;
 • CT2. Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specific;
 • CT3. Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi profesională.