Limba și literatura franceză

 • Perioadă estimată: 2018-10-10;
 • Durată: 560 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 1. Fonetica limbii franceze;
 2. Limba franceză contemporană: categorii gramaticale;
 3. Istorie şi civilizaţie în spaţiul fracofon;
 4. Curs practic de limbă franceză: gramatică şi vocabular;
 5. Limba franceză contemporană: morfosintaxă;
 6. Limba franceză contemporană: formarea cuvintelor şi relaţii semantice;
 7. Cultură şi civilizaţie în spaţiul fracofon;
 8. Curs practic de limbă franceză: exprimare orală şi în scris;
 9. Limba franceză contemporană: sintaxa frazei;
 10. Literatură şi civilizaţie în spaţiul francofon;
 11. Curs practic de limbă franceză: acte de limbaj şi tipuri textuale;
 12. Didactica predarii limbii francize;
 13. Limba franceză contemporană: modalizare şi deixis;
 14. Literatură şi civilizaţie în spaţiul francofon;
 15. Curs practic de limbă franceză: analiză şi producere de text;
 16. Lingvistică aplicată.
Cod RNCIS: L50101002010  
 • Detalii curs
 • Competențe
 • C1.1 Definirea conceptelor, identificarea şi exemplificarea limbajului specific lingvisticii generale, teoriei literare şi comparatisticii; cunoaşterea unor metode de analiză specifice studiului interdiscplinar al ştiinţelor umaniste;
 • C2.2 Interpretarea relaţiei dintre mesajul oral sau scris şi contextul său, explicarea tehnicilor argumentative şi de construcţie a mesajului în limba română şi în limba modernă;
 • C3.1 Descrierea sistemului fonetic, lexical şi gramatical al limbii moderne franceză în varianta sa standard și definirea conceptelor lingvistice de bază specifice limbii moderne franceză.
 • C3.2 Explicarea si interpretarea realităţii lingvistice contemporane. Explicarea principalelor linii de evoluţie a limbii române, a diferenţelor dintre normă şi uz;
 • C4.1 Precizarea și descrierea specificului epocilor şi curentelor literare din spaţiul cultural al limbii moderne franceză.
 • C4.2 Explicarea poziției operelor literare în contextul cultural francez și raportarea lor la tradițiile literare din cultura franceză.
 • CT1. Utilizarea componentelor domeniului limbă si literatură în deplină concordanţă cu etica profesională;
 • CT2. Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specific;
 • CT3. Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi profesională.