Limba și literatura engleză

 • Perioadă estimată: 2018-10-01;
 • Durată: 560 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 1. Limba engleză. Fonetică și fonologie;
 2. Limba engleză. Morfologie;
 3. Cultură şi civilizaţie în spaţiul anglofon;
 4. Curs practic de limba și literature engleză;
 5. Limba engleză. Sintaxă;
 6. Limba engleză. Lexicologie;
 7. Literatur engleză și americană. Poezie și teatru;
 8. Limba engleză. Semantică și stilistică;
 9. Literatur engleză și americană. Proză
 10. Metodica predării limbii engleze;
 11. Limba engleză. Pragmatică și socio-lingvistică;
Cod RNCIS: L50101002010
 • Detalii curs
 • Competențe
 • C1.1 Definirea conceptelor, identificarea şi exemplificarea limbajului specific lingvisticii generale, teoriei literare şi comparatisticii; cunoaşterea unor metode de analiză specifice studiului interdiscplinar al ştiinţelor umaniste;
 • C2.2 Interpretarea relaţiei dintre mesajul oral sau scris şi contextul său, explicarea tehnicilor argumentative şi de construcţie a mesajului în limba română şi în limba modernă;
 • C3.1 Descrierea sistemului fonetic, lexical şi gramatical al limbii moderne engleze în varianta sa standard și definirea conceptelor lingvistice de bază specifice limbii moderne engleze.
 • C3.2 Explicarea si interpretarea realităţii lingvistice contemporane. Explicarea principalelor linii de evoluţie a limbii române, a diferenţelor dintre normă şi uz;
 • C4.1 Precizarea și descrierea specificului epocilor şi curentelor literare din spaţiul cultural al limbii moderne engleze.
 • C4.2 Explicarea poziției operelor literare în contextul cultural anglofon și raportarea lor la tradițiile literare din cultura engleză și americană.
 • CT1. Utilizarea componentelor domeniului limbă si literatură în deplină concordanţă cu etica profesională;
 • CT2. Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specific;
 • CT3. Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi profesională.