Limba română. Nivel de competență lingvistică C2

  • Durată: 40 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  1. Gramatică;
  2. Vocabular general și de specialitate;
  3. Conversație;
  4. Redactare de text.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Conf. univ. dr. Gina Aurora NECULA
C3.3 Analiza sub aspect lingvistic a  oricărui act de comunicare orală sau scrisă; utilizarea informației teoretice în aplicații practice (predarea limbii române, monitorizarea și optimizarea comunicării verbale etc.).