Limba română. Nivel de competență lingvistică A2

  • Durată: 40 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  1. Gramatică;
  2. Vocabular;
  3. Conversație;
  4. Redactare de text.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Conf. univ. dr. Gina Aurora NECULA
C2.2. Interpretarea relației dintre mesajul oral sau scris și contextul său, explicarea tehnicilor argumentative și de construcție a mesajului în limba română și în limba modernă.