Limba română ca limbă străină. Nivel de competență lingvistică B1

  • Durată: 40 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  1. Tehnici de comunicare (scris/oral) în limba română;
  2. Gramatică și vocabular.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Conf. univ. dr. Gina Aurora NECULA
CT1 Utilizarea aspectelor de comunicare verbală și nonverbală în deplină concordanţă cu etica profesională; CT2 Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.