Limba română ca limbă străină. Nivel de competență lingvistică A1

  • Durată: 40 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  1. Formarea competențelor de comunicare în limba română ca limbă străină;
  2. Tehnici de comunicare (scris/oral) în limba română;
  3. Gramatică și vocabular.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Conf. univ. dr. Gina Aurora NECULA
CT1 Recunoașterea și respectul diversității și multiculturalităţii; CT2 Relaționarea în echipă; comunicarea interpersonală și asumarea rolurilor specifice.