Limba franceză. Nivel de competență lingvistică B1

  • Durată: 40 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  1. Gramatică;
  2. Vocabular;
  3. Tehnici de exprimare orală;
  4. Tehnici de exprimare scrisă.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Prof . dr. Gabriela Olimpia SCRIPNIC
C 2.2 Interpretarea relației dintre mesajul oral sau scris și contextul său, identificarea tehnicilor argumentative și de construcție a mesajului în limba franceză.