Limba franceză. Limbaj de specialitate nivel de competență lingvistică C2

  • Durată: 40 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  1. Gramatică;
  2. Vocabular general și de specialitate;
  3. Tehnici de exprimare orală;
  4. Tehnici de exprimare scrisă.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Prof. univ. dr. Alina Elena GANEA
C 2.2 Interpretarea relației dintre mesajul oral sau scris și contextul său, identificarea tehnicilor argumentative și de construcție a mesajului în limba franceză.