Limba engleză/ franceză/ germană/ italiană/ spaniolă/ neogreacă/ română*

 • Durată: 40 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.

TEMATICĂ

 1. Gramatică
 2. Vocabular și înțelegere după lectură
 3. Conversație
 4. Redactare de text
 
Nivelul de competență lingvistică : A1/A2/B1/B2/C1/C2**
Note:
*Se poate organiza un curs de formare ontinuă pentru fiecare din limbile menționate.
**Se asociază unui singur nivel de competență lingvistică (specificat în Cadrul European de referință pentru Limbi – A1, A2; B1, B2; C1, C2), pentru fiecare curs de formare continuă.
 
Perioadele de desfășurare se stabilesc în funcție de solicitări și întrunirea numărului necesar formării unei grupe.
 • Detalii curs
 • Coordonator program: Prof. univ. dr. Michaela PRAISLER
 • Relaţii suplimentare la datele de contact:
  Tel. +40 336 130 142
  Fax +40 236 468 061