Legislația farmaceutică – actualități

  • Durată: 24 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  1. Reglementări naționale în industria farmaceutică;
  2. Adaptarea cadrului normativ național la reglementările europene în materia industriei farmaceutice.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Conf. univ. dr. Olimpia DUMITRIU - BUZIA
C 6.1 Descrierea conceptelor,  teoriilor, metodelor și legislației specifice medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și a altor produse pentru sănătate.