Istorie

 • Dată începere curs: 2017-10-01;
 • Durată: 560 ore de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
TEMATICĂ:
 1. Introducere în istorie şi ştiinţele auxiliare ale istoriei
 2. Istoriografie
 3. Preistoria şi istoria veche a României
 4. Istoria antică
 5. Istoria medievală a românilor
 6. Istoria Evului mediu universal
 7. Metodica predării istoriei
 8. Istoria şi teoria artei
 9. Istoria modernă a românilor
 10. Istoria modernă universală
 11. Istoria mentalităţilor europene
 12. Informatică aplicată
 13. Istoria contemporană a României
 14. Istoria contemporană universală
 15. Istoria integrării europene
 16. Istoria comparată a comunismului.
 • Detalii curs
 • Competențe
 • Plan de învățământ
 • Coordonator program: Prof. univ. dr. Arthur TULUŞ
Unităţi de competenţă generale C1. Regăsirea informaţiei despre trecutul istoric. C2. Stabilirea faptelor istorice pe baza informaţiilor din izvoare şi din afara izvoarelor. C3. Prezentarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a cunoştinţelor de specialitate. C4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a aprecia calitatea, meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode si teorii. C5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode consacrate în domeniu. C6. Producerea punctuală a unor noi cunoştinţe istorice pe baza cunoaşterii aprofundate a unei epoci şi/sau probleme istorice de complexitate medie. Competențe transversale: CT1. Îndeplinirea la termen, riguroasă şi responsabilă, în condiţii de eficienţă şi eficacitate, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor eticii activităţii ştiinţifice, aplicarea riguroasă a regulilor de citare şi respingerea plagiatului. CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup şi de muncă eficientă în echipă, cu asumarea de roluri diverse. CT3. Căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; conştientizarea motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue.