Instruire în vederea utilizării infrastructurii, laboratoarelor și echipamentelor de cercetare-dezvoltare din Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați

  • Durată: 20 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  1. Utilizarea infrastructurii, laboratoarelor și echipamentelor de cercetare - dezvoltare din Universitatea ,,Dunărea de Jos" din Galați.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Conf. univ. dr. ing. Ion VONCILĂ
C5.3 Aplicarea metodelor de analiză a sistemelor de reglare automată, pentru determinarea performanțelor sistemelor electromecanice.