Inspector referent resurse umane

 • Durată: (nivelul 3) 1080 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
Cod N.C. 3432.3.2 Perioadele de desfășurare se stabilesc în funcție de solicitări și întrunirea numărului necesar formării unei grupe.
 • Detalii curs
 • Competențe
 • Atestat
 • Coordonator program: Lector univ. dr. George - Cristian SCHIN
 • Relaţii suplimentare la datele de contact:
  Tel. +40 336 130 142
  Fax +40 236 468 061

Competenţe generale la locul de muncă:

 • Planificarea activităţilor
 • Comunicarea cu angajații
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sǎnǎtatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă

Competenţe specifice:

 • Întocmirea documentelor de evidenţă a personalului
 • Gestionarea documentelor de evidenţă a personalului
 • Organizarea recrutării personalului
 • Întocmirea registrului general de evidenţă a salariaţilor
 • Întocmirea statului de plată pentru personalul angajat
 • Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului