Inițiere în managementul instituțiilor publice

  • Durată: 20 de ore;
  • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică: Instrumente specifice de management utilizate în sectorul public.
  • Detalii curs
  • Competențe
Coordonator program: Prof. univ. dr. Florin TUDOR
C4.3. Utilizarea procedurilor și soft-urilor specifice în organizarea instituțională a administrației publice centrale și locale; CT1 Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient și responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea  principiilor etice și a deontologiei profesionale.